L’equip de govern presenta els donatius econòmics prevists per al present any

pleset142El 24 de setembre al ple ordinari de l’ajuntament de Moncada, es va tractar en el punt 5 la informació sobre els donatius econòmics prevists durant l’exercici 2014. D’aquesta manera s’exposa aquest acord al públic, previ anunci en el BOP, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions abans del ple considerant-se definitivament aprovats si mentre el dit termini, no es presenten reclamacions.Les xifres es poden contemplar en el següent quadre explicatiu.

 

ASSOCIACIÓ

SUBVENCIÓ MENSUAL

SUBVENCIÓ ANUAL

Falla Badia

120,20 €

1.442,40 €

Falla de Poble

120,20 €

1.442,40 €

Falla del Tos Pelat

120,20 €

1.442,40 €

Falla Amics de Masies

120,20 €

1.442,40 €

Falla Palmar

120,20 €

1.442,40 €

Falla del Campet

120,20 €

1.442,40 €

Falla les Eres

120,20 €

1.442,40 €

Falla Arxipreste Vila

120,20 €

1.442,40 €

Col·l. Església Evangèlica

120,20 €

1.442,40 €

Plataf. Aturats Moncada

4.000,00 €

48.000,00 €

Coral Elcanes Dona Vida

125,00 €

1.500,00 €

Asoc. Pensionistes y Jubilats

100,00 €

1.200,00 €

Asoc. Familiars y Malalts d’ Alzheimer

1.666,67 €

20.000,00 €

Compartir
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Noticias relacionadas